Про нас

Ми — пропагандистська група «Комуна».

Хто ми й чого хочемо?

▪️ Ми — соціалісти. Ми вважаємо, що тільки в безкласовому та бездержавному суспільстві може бути досягнута справжня свобода, гідність і щастя людини. Капіталістична система давно пройшла свою прогресивну стадію розвитку й повинна поступитися місцем соціалізму. Для нас соціалізм — це не відроджений СРСР і так названа «соціальна держава», але принципово інше явище, котре вирішує протиріччя капіталізму в світовому масштабі. Виконав свою прогресивну історичну місію — піднявши виробничі сили і з’єднавши весь світ в одне ціле, капіталізм створив передумови для власного зникнення. Класове розшарування й бюрократична держава, нерівність, й біднота, масове безробіття, й відсутність соціальних гарантій, атомізованність й відчуження — всі ці та інші виразки теперішньої системи можливо прибрати тільки почавши перехід к плановій економіці і державі робітничій демократії

▪️ Ми — марксисти. Будучи в області філософії прихильниками діалектичного матеріалізму, ми також розділяємо марксистький аналіз капіталістичної економіки. Ми вважаємо себе прихильниками наукового соціалізму, який заперечує різного роду утопічни проекти, наприклад, як-от анархічна «відміна держави», або сталінський «соціалізм в окремо взятій країні». Ми не нав’язуємо утопій робітничому руху, але прагнемо підійняти його свідомість до розуміння своїх корінних класових інтересів.

▪️ Ми — революціонери. Історія повчає, що правлячий клас ніколи добровільно не відмовиться від власності і влади. Не заперечуючи мирних способів й легальних засобів боротьби, в тому числі й на парламентської арені, ми виступаємо за скасування бюрократичної держави, й експропріацію великого бізнесу, що можливо реалізувати тільки «авторитарними» способами. Жахливий кінець капіталізму для нас переважніше, аніж капіталістичний жах без кінця.

▪️ Ми — більшовики-ленінці. Будучи послідовникми ленінської традиції, ми розділяємо в особливості аналіз імперіалізму, як новітньої стадії капіталізму й орієнтумося на будову партії робітничого авангарду. Також, важливе значення ми приділяємо аналізу бюрократичного переродження першого робітничної держави, й Комінтерну, — аналізу зробленного Львом Троцьким, після смерті Леніна.

▪️ Ми — інтернаціоналісти. Для нас інтернаціоналізм — не абстрактний принцип, але засіб боротьби за соціалізм, котрий може мати тільки міжнародний характер. Наша ціль — допомогти об’єднатись людству в єдиний робітний братерський колектив. Дії на території України ми ставимо собі задачу сприяти відновленню лівого руху, здатного організувати робітничий клас в політичну силу, й тим самим внести свій вклад в боротьбу працівників всього світу за соціалізм.

За робітничу демократію і міжнародний соціалізм!